Slovníček

Slovníček základních pojmů:

Síto, síťovina - rozumí se tím médium, na které se přenese motiv předlohy, skrze nějž se protiskne barva na materiál. (angl. screen - síto, či silk - hedvábí - původní materiál) dnes se užívají síta z umělých vláken (PET, PA). Hustota síta se udává v počtu vláken na cm/inch (cca 20-200)

Sítotiskový rám - dřevěný, hliníkový či jiný rám, na nějž se napne síto, hodnoty napnutí se udávají v kN (cca 10-20 kN)

Emulze - světlocitlivá emulze se používá pro přesné kopírování předlohy (filmu) na síto osvitem.  Na síto se nanáší speciálním ovrstvovacím korýtkem. Emulze se při osvitu vytvrdí, předloha zakrytá filmem zůstane nevytvrzená a následně se vyplaví vodou.

Osvit - proces kopírování předlohy-šablony na filmu za pomoci silného zdroje světla (ideálně UV záření 380-420 nM). Čas osvitu záleží především na vzdálenosti síta od zdroje světla a jeho síle.

Těrka, rakle - základní tiskový nástroj, jehož pomocí se protlačuje barva skrze síto na podložku s potiskovaným materiálem. Skládá se z madla, držícího gumový pás, kterým se tiskne.

Sítotiskové barvy - existuje řada speciálních sítotiskových barev. Každý typ barvy má své specifické využití, odlišné vlastnosti (jsou vhodné pro různé typy potiskovaných materiálů) a různý typ zasoušení - fixace. Základní dělení: vodové, ředidlové, plastizoly, UV barvy. Přesných odstínů lze dosáhnout pomocí různých míchacích systémů (RAL, Pantone etc.)

Karusel - zařízení pro vícebarevný tisk (používá se hlavně na potisk textilu). Jde o stroj s otočným mechanismem o několika ramenech (4, 6, 8...) kde každé rameno drží jedno síto s vyseparovanou částí motivu představující jednu barvu. Dohromady pak lez vytvořit opakovaný soutisk více barev, kdy každé síto vždy dosedne na stejnou tiskovou polohu. Součástí karuselu jsou i otočné tiskové palety, desky na něž se umísťuje potiskovaný materiál.